DK Charity Activities


16/12/2020, 14:07 PM

Quỹ Từ Thiện DK:

"Luôn ý thức về trách nhiệm xã hội, với tinh thần cùng chung tay xây dựng cộng đồng, hướng đến cuộc sống tốt hơn. Hàng năm, chúng tôi đều trích từ lợi nhuận của Công ty để lập quỹ từ thiện DK nhằm mục đích hỗ trợ người nghèo, người sống ở vùng xa xôi.

Những hoạt động từ thiện của Công ty TNHH MTV Nông Sản DK:

DK COMMODITY CO., LTDDK COMMODITY CO., LTD

 

-    Xây cầu Bê Tông (Cầu Bình Quý) tại huyện Bình Chánh, TP. HCM

DK COMMODITY CO., LTD

 

-  Xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch tại xã Phong Phú Trà Vinh

DK COMMODITY CO., LTDDK COMMODITY CO., LTDDK COMMODITY CO., LTD
DK COMMODITY CO., LTDDK COMMODITY CO., LTDDK COMMODITY CO., LTD

DK COMMODITY CO., LTDDK COMMODITY CO., LTDDK COMMODITY CO., LTD
DK COMMODITY CO., LTDDK COMMODITY CO., LTDDK COMMODITY CO., LTD

DK COMMODITY CO., LTD

 

-    Tặng lương thực, thực phẩm cho người nghèo, tặng quà cho trẻ em mồ côi, những gia đình khó khăn vào các dịp lễ, tết,…"

DK COMMODITY CO., LTD

DK COMMODITY CO., LTD

DK COMMODITY CO., LTD

 

- DK COMMODITY CO.,LTD sponsored to buil the road in Group 10, Binh Quy Commune, Thang Binh Dictrist, Quang Nam Province, Vietnam:

DK COMMODITY CO., LTD

 

- Distributing foods to the poor people in Daklak for a Happy New Year 2020.

DK COMMODITY CO., LTD

DK COMMODITY CO., LTDDK COMMODITY CO., LTD

DK COMMODITY CO., LTD

DK COMMODITY CO., LTD

DK COMMODITY CO., LTD


 

- Aid comes for flood victims in central Vietnam on 19th Oct, 2020

DK COMMODITY CO., LTD
DK COMMODITY CO., LTDDK COMMODITY CO., LTD
DK COMMODITY CO., LTDDK COMMODITY CO., LTD
DK COMMODITY CO., LTDDK COMMODITY CO., LTD
DK COMMODITY CO., LTDDK COMMODITY CO., LTD
DK COMMODITY CO., LTDDK COMMODITY CO., LTDDK COMMODITY CO., LTDDK COMMODITY CO., LTD